Ingyenes szállítás 18.000 Ft felett!

Egészségpénztári elszámolás tudnivaló

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Webáruházunk használatának feltételei,

általános szerződési feltételek

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

 1. ÁLTALÁNOS rendelkezések

1.1.           A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a C.E. Pharma Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és a Szolgáltató által a https://www.expresszpatika.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF rendelkezései irányadók valamennyi szerződésre, amely a Szolgáltató és a Vevő (a továbbiakban együtt: „Felek”) között a Webáruházon keresztül jön létre, függetlenül attól, hogy a szerződés teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. A jelen ÁSZF rendelkezései irányadók továbbá a Webáruházban megvásárolható valamennyi termékre. A jelen ÁSZF tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a Webáruház használata során.

1.2.     A Webáruház használatával, a regisztrációval illetve a termék(ek) megrendelésével a Vevő elektronikus úton köt szerződést a Szolgáltatóval és ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben megismerte, tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat az oldal használatára, rendelésre vonatkozóan.

1.3.     A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag belföldi házhozszállítással rendelhetők meg.

1.4.    A weboldalon található Expresszpatika márkanév védjegy. A védjegy, az Expresszpatika márkanév nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a tulajdonos (azaz a Szolgáltató) előzetes, írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

1.5.    A Vevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az ügyletkötés során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv.”) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősül.

1.6.    A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések nem kerülnek iktatásra, a Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A szerződés tartalma a Szolgáltató által a Vevő részére küldött elektronikus visszaigazoló levelekből rekonstruálható. A Szolgáltató a Webáruházon keresztül hozzá beérkezett megrendelésekről a 41/2007. EüM rendelet 19. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal módosíthatatlan nyilvántartást vezet a megrendeléstől számított legalább 5 évig.

1.7.    A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

1.8.    A Szolgáltató adatai, akivel a Vevő a Webáruházon keresztül leadott megrendelés útján szerződést köt:

Cégnév: C.E. Pharma Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1025 Budapest, Szilfa utca 10.
Cégjegyzékszám: 01-09-870012
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13725868-2-41
Képviseletre jogosult: Nagy András Olivér ügyvezető

Dombainé dr. Jancsovszki Adrienn ügyvezető

dr. Kállai Gabriella ügyvezető

dr. Nagy Andrásné ügyvezető

Ügyfélszolgálati telefonszám: 06-1-391-0191
Ügyfélszolgálat e-mail cím (rendelések és reklamáció): [email protected]
Bankszámlaszám: 11703006-25988653
Tárhely szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
Tárhely szolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tárhely szolgáltató elérhetősége: [email protected]

 

1.9.      A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar.

1.10.  A Szolgáltató rendelkezik a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedéllyel és érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A Webáruházban értékesített termékek eredete igazolt, valamennyi forgalmazott gyógyszer és egyéb termék hatósági engedéllyel rendelkező nagykereskedőktől származik.

 1. A WEBÁRUHÁZBAN FORGALMAZOTT Termékek ÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIK

2.1.   A Webáruházban a Szolgáltatótól Magyarországon forgalmazott kozmetikumok rendelhetők. A Webáruházban – a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – vényköteles (orvosi receptre kiadható), valamint társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök nem rendelhetők.

2.2.   A Szolgáltató kéri a Vevőt, hogy a Webáruházban megrendelt termékeket körültekintően használja, használat előtt mindenképpen körültekintően olvassa el a betegtájékoztatót és/vagy használati útmutatót, továbbá konzultáljon a háziorvosával, kezelőorvosával, gyógyszerészével, és a téves gyógyszerszedés és mellékhatások elkerülése érdekében maradéktalanul tartsa be a fentiekben kapott tájékoztatás szerinti adagolást és használatot.

2.3.    A Webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékek termékoldalán szereplő termékleírásban kerülnek feltüntetésre, továbbá a vény nélkül kapható gyógyszerek lényeges tulajdonságait a terméklapon elérhető, szakhatóság által engedélyezett betegtájékoztató tartalmazza. A termékek webáruházi terméklapján feltüntetett leírások mindössze tájékoztató jellegűek és nem teljeskörűek, nem minden esetben tartalmaznak az érintett termékre vonatkozó valamennyi információt. Amennyiben a Vevő bármely termékkel, annak tulajdonságaival, minőségével, használatával, felhasználási (lejárati) idejével vagy bármely egyéb, a terméket érintő kérdéssel kapcsolatosan további információhoz kíván jutni, az ügyfélszolgálat jelen ÁSZF 10.5 pontjában és a Webáruház honlapján egyaránt feltüntetett valamely elérhetőségén (e-mail, telefonszám) teheti fel kérdéseit.

2.4.   A Szolgáltató, illetve a Webáruház üzemeltetője a Webáruház honlapján közzétett, harmadik személytől (a termék forgalmazójától, gyártójától, beszállítójától, stb.) származó, a termékekre vonatkozó információk tartalmáért, esetleges pontatlanságáért vagy hiányosságaiért és az ebből eredő bármely kárért nem vállal semmilyen felelősséget.

 1.    VÉTELÁR

3.1.  A Webáruházban feltüntetett árak forintban értendő bruttó árak, azaz tartalmazzák a hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, valamint a csomagolás költségét. Az árak tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató fenntartja az árak bármely időpontban történő egyoldalú módosításának jogát, amely módosítás nem érinti a már létrejött szerződések tartalmát. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az jelen ÁSZF 3.2. pontja alapján jár el.

3.2.  Amennyiben a Szolgáltató a Webáruházban forgalmazott valamely termék árát nyilvánvalóan hibásan tüntette fel, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni a Vevőnek, ehelyett felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amelynek ismeretében a Vevő megerősítheti megrendelését az érintett termék vonatkozásában vagy további jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől a hibásan megjelölt árral érintett termék vonatkozásában. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak tekintendő a 0,- Ft-os vagy 1,- Ft-os ár, a termék általánosan elismert vagy becsült árától jelentős mértékben eltérő ár, valamint kedmezménnyel érintett termék esetén a kedvezmény mértékének helyes feltüntetése mellett számítási hiba okán tévesen feltüntetett kedvezményes ár.

3.3.  Amennyiben a Szolgáltató valamely termék(ek)et a Webáruházban ideiglenesen kedvezőbb (akciós) áron kívánja értékesíteni, a kedvezmény mértékét, az érintett termék kedvezménnyel csökkentett árát, valamint a kedvezményes értékesítés tényét minden esetben feltünteti a Webáruházban. A Szolgáltató rögzíti, hogy a kedvezményes vételár kizárólag a Webáruházban az adott termék vonatkozásában megjelölt időszakokban, az érintett termékeknél meghatározott mennyiség vagy a készlet erejéig érvényes, amelynek lejártát/túllépését követően nem köteles az érintett terméket a kedvezményes vételáron értékesíteni.

3.4.   A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a termékek árának bármely időpontban előzetes értesítés nélkül történő egyoldalú módosítására.

 1. A MEGRENDELÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, fizetés és szállítás

4.1.    Regisztráció a Webáruházba

4.1.1.   A Webáruházba ingyenesen regisztrálhat valamennyi 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a regisztráció során megadja az alábbi adatokat: teljes név,), telefonszám, elektronikus elérhetőség (e-mail cím), jelszó. A Vevőnek lehetősége van a regisztráció során egyéb címadat (pl. kapucsengő) megjelölésére is, valamint eltérő számlázási és szállítási cím megadására, ezek azonban nem feltételei a regisztrációnak.

4.1.2.   Regisztrációra a főoldalon található „Belépés” ikonra kattintva, az adatlap kitöltésével, valamint a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatának elfogadását követően van mód. A Vevő a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat valamennyi rendelkezését megismerte és kifejezetten elfogadja, továbbá adatainak az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

{        4.1.3.  A Vevő a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a webáruházi fiókjába. A Vevő a regisztráció során megadott adatait, valamint jelszavát belépés után a Felhasználói fiókjában bármikor módosíthatja.

4.1.4.  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indokolás nélkül visszautasítsa, illetve a jelen ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonja.

4.1.5.    A Vevő jogosult a regisztrációját és webáruházi felhasználói fiókját bármikor törölni a Szolgáltatóhoz a Felhasználói menüben található „Fiók törlése” menüponton keresztül vagy e-mailen keresztül eljuttatott jognyilatkozatban. A törlési kérelem megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció és a felhasználói fiók törléséről, egyúttal a Vevő adatainak a törléssel egyidejűleg a Szolgáltató valamennyi adatbázisából, nyilvántartásából, elektronikus és papíralapú rendszeréből történő eltávolításáról. A jelen pontban rögzített adateltávolítási kötelezettség nem terjed ki a Vevő által a felhasználói fiók törlésére irányuló kérelem Szolgáltatóhoz történő megérkezését megelőzően megrendelt termékekhez kapcsolódó adatokra és dokumentumokra. A felhasználói fiók jelen pont szerinti eltávolítását követően a törölt felhasználói fiók és az ahhoz kapcsolódóan tárolt adatok helyreállítására nincs lehetőség, a Vevő azonban a jelen ÁSZF-ben rögzített módon ismételten regisztrálhat a Webáruházba.

{c        4.1.6.   A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vevő felelős. Amennyiben a Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

{cke      4.1.7.     Amennyiben a Vevő elfelejti a jelszavát, a Webáruház fejlécén található „Belépés” ikonra kattintva, majd az elfelejtett e-mail címre kattintva egy új jelszót küld Önnek a Szolgáltató.

4.2.       Adatbeviteli hibák

{c      4.2.1.     A regisztráció során a Vevő köteles a 4.1.1 pontban rögzített adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal megadni. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az jogosulatlan harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

{cke      4.2.2.     A Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott felhasználói adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelő tartalmúak legyenek. Az adatok Vevő általi megváltoztatásából, valamint az adatok Szolgáltatóval közölni elmulasztott megváltozásából eredő bármilyen felelősség és többletköltség kizárólag a Vevőt terheli. A Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő hibás, hiányos, pontatlan, elavult vagy egyébként nem megfelelő adatbeviteléből eredő valamennyi kárát és költségét a Vevőre hárítani.

4.3.      Termék megrendelése, a szerződés létrejötte

{c          4.3.1.    A Webáruházban bemutatott és megrendelhető termékek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik.

{c        4.3.2.     A termékek mellett feltüntetett árak magyar forintban értendőek és tartalmazzák a hatályos jogszabályokban rögzített általános forgalmi adót is; ugyanakkor a termékek ára nem tartalmazza a szállítás költségét.

{ck        4.3.3.    A termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén található szállítási címre történhet.

4.3.4.   A termékek megrendelésére a Webáruházban regisztráció nélkül is van lehetőség. A Vevő a kiválasztott terméket a „Kosárba” gomb használatával teheti a saját felhasználói fiókjához kapcsolódó, a Vevő által kiválogatott termékeket tartalmazó listára (a továbbiakban: „Kosár”). A Kosár tartalmát a Vevő a „Kosár” ikonra kattintva tudja megjeleníteni, arról egyes tételeket törölni vagy megvásárolni kívánt mennyiségüket módosítani. A Vevő itt látja a vásárlás bruttó végösszegét, a várható szállítási időt és a szállítási költséget.

4.3.5.      A „Tovább a pénztárba” feliratra kattintva a Vevő eldöntheti, hogy regisztrációval vagy regisztráció nélkül kíván vásárolni. Az alábbi adatokat kell itt megadnia: e-mail cím, teljes név, telefonszám.

4.3.6.    A szállítási módokat a „Tovább a szállítási módokhoz” feliratra kattintva érheti el. A Vevő itt kiválaszthatja, hogy házhozszállítást kér vagy személyesen kívánja átvenni a megrendelt termék(ek)et.

4.3.7.      A fizetési módokat a „Tovább a fizetési módokhoz” feliratra kattintva érheti el. A Vevő itt kiválaszthatja, hogy milyen módon kívánja kifizetni a megrendelt termék(ek)et.

4.3.8.     A szállítás és a fizetés módjának kiválasztását követően a Vevő a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintást követően megjelenő oldalon ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját, azok mennyiségét, az egyes termékek bruttó ellenértékét, a megrendelni kívánt termékek bruttó össz-ellenértékét, a szállítás módját és várható időpontját, valamint a választott fizetési módot, továbbá szövegdobozban megjegyzést fűzhet a megrendeléshez.

4.3.9.      Ezt követően a Vevő a „Megrendelem” gombra kattintva adja fel a megrendelést. A megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez, azaz fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.3.10.   A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezésének naptári napján/1 órán belül e-mail-ben visszaigazolja. Ezen visszaigazolás a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti érdemi visszajelzésnek minősül. A visszaigazolás a Vevő megrendelésének a részleteit tartalmazza, azonban ez nem jelenti a Vevő megrendelésének elfogadását, mindössze arról tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelése megérkezett a Szolgáltatóhoz, így az ajánlati kötöttség ideje megkezdődött. Amennyiben a Vevő nem kap visszaigazoló e-mailt a Szolgáltatótól a jelen pont szerinti határidőben – ideértve a Vevő postafiókjának levélszemét/spam mappáját is –, úgy a rendelés érvénytelen volt, a Szolgáltató azt nem kapta meg; ebben az esetben a Vevőnek e-mail útján vagy telefonon keresztül áll módjában felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval a megrendelés eredményes leadása érdekében. Amennyiben a Vevő a visszaigazoló e-mail-ben rögzített bármely adat tekintetében hibát észlel, úgy azt a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 24 órán belül jelezni köteles a Szolgáltató felé. Amennyiben a Vevő 24 órán belül nem jelez észrevételt a hibás adat tekintetében, úgy a visszaigazoló e-mail tartalma a Vevő által elfogadottnak minősül.

{ck      4.3.11.  A Szolgáltató a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön, az ajánlat elfogadását tartalmazó e-mail útján fogadja el. A Vevőt az ajánlata a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történt beérkezését igazoló e-mail Szolgáltató általi megküldésétől (azaz az ajánlati kötöttség idejének kezdetétől) számított 72 órás időtartamban (ajánlati kötöttség) köti. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlati kötöttség tartama alatt nem igazolja vissza a Vevő felé az ajánlat elfogadását, úgy a Vevő a mentesül az ajánlati kötöttség alól, őt a továbbiakban fizetési kötelezettség nem terheli.

4.3.12.   A Webáruházon keresztül leadott, a Szolgáltató által a 4.3.9. pontban foglaltak szerint elfogadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre elsősorban a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ektv.”) rendelkezései irányadók.

4.4.        Fizetési lehetőségek, számlázás

4.4.1.    A megrendelt termék(ek) ellenértékét a Vevő saját választása szerint kifizetheti a webes felületen banki átutalás, online bankkártyás fizetés vagy utánvét útján, valamint személyes gyógyszertári átvétel esetén az átadó gyógyszertárban használatos fizetési módok (bankkártya, készpénz) valamelyikének igénybevételével. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben banki előreutalást vagy online bankkártyás fizetést kérjen vagy egyes fizetési módokat kizárjon.

4.4.2.     Fizetés banki átutalással: Banki átutalással történő fizetés esetén a Vevőnek előre, a megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével egyidejűleg az alábbi bankszámlaszámra szükséges utalnia a megfelelő összeget.

A Szolgáltató banki adatai:

Kedvezményezett neve: C.E. Pharma Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11703006-25988653

Kérjük, az utalás során a közleményrovatban feltétlenül tüntesse fel a megrendelése azonosító számát, amelyet a megrendelés elküldését követően a Webáruház felületén, valamint utóbb a Szolgáltató által megküldött visszajelző e-mailben megkap.

4.4.3.      Online bankkártyás fizetés: A fizetési tranzakció a OTP Bank Nyrt. (SimplePay) keresztül történik. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a OTP Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.simple.hu/Fooldal

{cke    4.4.4.     Utánvétes fizetés: Az utánvétes fizetési mód esetén a Vevő megrendelésének visszaigazolását követően a Szolgáltató utánvétes küldeményként feladja a csomagot a Vevő által megadott szállítási címre és a Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a futárnak a fizetendő összeget, amely megrendelt termékek értékét és a szállítási díj összegét, valamint az utánvételi díjattartalmazza. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy utánvétes vásárlás esetén az után a csomagszállítás díján felül az utánvételi díj bruttó 249 Ft. Az utánvételi díj összegét a Vevőnek abban az esetben is meg kell fizetnie, amennyiben a vásárlás értékhatárára tekintettel a szállítás egyébként ingyenes lenne.

4.4.5.   Fizetés személyes átvétellel egyidejűleg: Személyes átvétel esetén a Vevő a 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. cím alatt található Budai Szent Anna gyógyszertárban veheti át a megrendelt terméke(ke)t azzal, hogy ebben az esetben lehetőség van a fentieken túl az át adó gyógyszertárban az átadás időpontjában használatos fizetési módok valamelyikének igénybevételével történő fizetésre.

{ck     4.4.6.   A Szolgáltató a Vevő részére a megfizetendő összegről elektronikus számlát állít ki a Vevő által megadott számlázási adatokkal, amelyet a megrendelt csomaggal egy időben küld meg a Vevő részére e-mailben. Sikertelen (banki átutalással vagy bankkártyával történő online) fizetés esetén a megrendelés a 4.3.9 pont szerinti elfogadásának a Szolgáltató általi megküldésétől számított 3 munkanap elteltével törlésre kerül. Törölt vagy sikertelen megrendelés, illetve késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a törölt megrendelés ellenértékét a megrendelés törlésétől számított 10 munkanapon belül visszautalja a Vevő részére.

4.5.       Szállítási módok és díjak

{cke     4.5.1.     A szállítás, illetve személyes átvétel várható időpontjáról a Szolgáltató a megrendelést elfogadó e-mailjében tájékoztatja a Vevőt.

{ck       4.5.2.    A Webáruházban az alábbi szállítási módok állnak a Vevő rendelkezésére:

 1. a)        Személyes átvétela jelen ÁSZF 4.4.6 pontjában meghatározott, a Vevő által a megrendelés során kiválasztott gyógyszertárban lehetséges. A Szolgáltató személyes átvétel esetén a megrendelés elfogadását tartalmazó e-mailben megjelölt átvételi dátumot követő 14 napig tartja rendelkezésre a megrendelt termékeket, ezt követően a megrendelés törlésre kerül, amelyről a Szolgáltató e-mailben értesítést küld a Vevő részére.

Foxpost csomagautomata: Egy új, egyszerű szállítási mód. A megrendelt termékek 2-3 munkanapon belül a csomagautomatába érkeznek. A Vevő sms kóddal kinyitja a csomagautomatát. A szállítási költség 18.000 Ft alatti vásárlásnál 950 Ft, 18.000 Ft felett 0 Ft, azaz ingyenes. Azonban az utánvét illeték minden esetben 249 Ft, melyet minden esetben a Vevő fizet meg.

 1. b)A GLS futárszolgálat révén történő házhozszállítás a Vevő által megadott szállítási címre lehetséges. A kézbesítés munkanapokon 8 – 17 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a Vevő postaládájában az újabb kézbesítési kísérlet várható időpontjának megjelölésével. Az, hogy a kézbesítés napján a futár milyen időpontban érkezik, minden esetben a futár napi útvonalától függ, azt a Szolgáltató előzetesen nem tudja jelezni a Vevő felé. Jelen pont szerinti házhozszállítás esetén a kézbesítés a GLS, mint közreműködő bevonásával történik; a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  szolgáltatására irányadó feltételeket az alábbi linken elérhető Üzletszabályzat tartalmazza:   https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

Amennyiben a Vevő az utánvétes fizetési módot választotta, a vételárat a futárnak kell megfizetnie. Futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén a Vevőnek a rendelt termékek Webáruházban feltüntetett ellenértékén felül további 1400,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell megfizetnie. A csomagküldési átalánydíj összege 18.000,- Ft összeget elérő megrendelés esetén 0,-Ft, azaz a csomagküldés ez esetben ingyenes. Azonban az utánvét illeték 249,- Ft, melyet minden esetben a Vevő fizet meg.

{ck    4.5.3.     A 4.5.2. pont b) alpontja szerinti házhozszállítás esetén a megrendelt termék mennyiségi és minőségi átvétele akkor történik meg a Vevő által, amikor a Vevő a csomagot a futártól átveszi, illetve az átadás-átvételt igazoló okiratot aláírja. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában utólag mennyiségi vagy minőségi reklamációt elfogadni.

{cke   4.5.4.     A Szolgáltató által kiállított számlát, valamint a jótállási jegyet (amennyiben adott termékhez kapcsolódik) a csomag tartalmazza. A Vevő köteles a csomagot annak kézbesítésekor a futár előtt, illetve személyes gyógyszertári átvétel esetén az átvételkor megvizsgálni. Amennyiben a Vevő bármilyen sérülést észlel a csomagoláson vagy a terméken az átvétel során, úgy a futártól vagy az átadó gyógyszertár alkalmazottjától kell – a sérülést igazoló – jegyzőkönyv felvételét kérnie.  Amennyiben a sérülést igazoló jegyzőkönyv felvételét a Vevő nem kéri, úgy a szállítólevél Vevő általi aláírásával az átvett csomag mind külsőleg, mind belső tartalmát illetően a megrendelésben foglaltaknak megfelelőnek és elfogadottnak tekintendő. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és az ismételt kiszállítást a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

{cke    4.5.5.      Amennyiben a szállítás során a termék kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a GLS értesítést küld a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vevővel és megkíséreli a termékek ismételt továbbítását. Ebben az esetben az összes szállítási költség a Vevőt terheli.

{ck     4.5.6.     Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében gyógyszer 14 éven aluli személynek nem adható ki. Amennyiben a Vevő ilyen készítményt vásárol a Webáruházból, úgy akadályoztatása esetén a csomag átvételére egy írásbeli meghatalmazással rendelkező 14 év feletti személy jogosult, aki a meghatalmazás és személyi igazolvány felmutatásával köteles igazolni átvételi jogosultságát a csomag kézbesítőjének.

4.6.      Tulajdonjog-fenntartás

{cke     4.6.1.      A Szolgáltató mint eladó a Vevő által megrendelt termék vonatkozásában mindaddig fenntartja tulajdonjogát, ameddig nem győződik meg róla minden kétséget kizáróan, hogy a Vevő a termék teljes vételárát megfizette. Amennyiben a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt, tulajdonjogának fenntartása mellett.

 1. Elállás

5.1.         A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevőre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

5.2.         A Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létrejött szerződéstől egyoldalúan visszalépni és a termék visszaküldése esetén követelhetik a Szolgáltatótól az általuk vételárként megfizetett összeg visszatérítését. Az elállás jogát a Vevő a megrendelés átvételének napjától számított 14 naptári napon (az „Elállási időszak”) belül gyakorolhatja, indokolás nélkül. A Vevőt a fentiek szerint megilleti az a jog is, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vevő több terméket rendelt meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat.

5.3.          Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségek valamelyikére szükséges eljuttatnia az Elállási időszak alatt:

postai úton: 1025 Budapest, Szilfa utca 10.

elektronikus úton küldött levél útján: [email protected]

A Szolgáltató a Webáruház honlapján közzéteszi elállási nyilatkozat mintáját.

5.4.          Amennyiben a Vevő jogszerűen gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 10 munkanapon belül visszatéríti a Vevő részére az általa megfizetett vételárat (ide nem értve a szállítási költséget, utánvételi díjat, valamint az esetleges kapcsolódó a többletköltségeket). A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot vesz igénybe.

5.5.           A Szolgáltató fenntartja a vételár visszatérítése visszatartásának jogát mindaddig, amíg a termék vissza nem érkezik a Szolgáltatóhoz, vagy amíg a Vevő hitelt érdemlően nem igazolja a Szolgáltató felé, hogy a terméket visszaküldte a Szolgáltatónak.

5.6.        Postai úton történő elállás esetén a postára adás dátuma, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontja irányadó a határidő számítása szempontjából. Postai úton történő elállás esetén a Vevőnek az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.7.        Elállás esetén a Vevő kötelesek a megrendelt terméket az elállási nyilatkozat Szolgáltató részére történő megküldésével egyidejűleg a Szolgáltató székhelyére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni. Gyógyszertárban történő személyes átvétel esetén a Vevő visszaküldési kötelezettségének a termékeknek az átadó gyógyszertárba történő visszavitele útján is eleget tehet. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésén és annak költségének túlmenően az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen további kötelezettség és költség nem terheli. A Vevő elállása esetén a visszaküldött termékhez mellékelni köteles a szállítólevelet.

5.8.         Vita esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vevő határidőben, azaz az Elállási időszakban, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a Vevő és a Szolgáltató között jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés továbbra is hatályban marad.

5.9.          A Webáruházban feltüntetett termékek jelentős része vagy zárt csomagolású terméknek vagy gyógyszernek minősül. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; továbbá az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 21/B. § (1) bekezdése alapján a tévesen kiszolgáltatott gyógyszer vagy az OGYÉI által visszahívott gyógyszer kivételével gyógyszert visszavenni nem lehet. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések okán a Vevő csak azon vény nélkül kapható gyógyszerek tekintetében gyakorolhatja elállási jogát, amelyet a Vevő részére a Szolgáltató esetlegesen tévedésből küldött meg, illetve amelyet az OGYÉI visszahívott. A fentiekkel összhanban tápszert, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, étrendkiegészítőt vagy kozmetikumot a Szolgáltatónak csak bontatlan csomagolásban áll módjában visszavenni. Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén a Vevő csak kipróbálás előtt élhet az elállás jogával.

 1. szavatosság, jótállás

6.1.        A Szolgáltatót a Webáruházban forgalmazott termékek vonatkozásában szavatossági és jótállási kötelezettség terheli, melyre a Ptk., a az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

6.2.         Kellékszavatosság

{cke     6.2.1.      A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet; e körben a vevő igényelhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés bármely költségvonzatát azonban ez esetben a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

{ck      6.2.2.      A Vevő a hibát köteles annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési időn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

{ck       6.2.3.     A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a Vevő mindössze azt köteles igazolni, hogy a terméket a Szolgáltató bocsátotta rendelkezésére; a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3.         Termékszavatosság

{cke    6.3.1.      A termék hibája esetén a Vevő választása szerint kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevő köteles bizonyítani.

{cke      6.3.2.      Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.4.         Jótállás

{ck      6.4.1.     Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles olyan tartós fogyasztási cikkek (ideértve a legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközöket és készülékeket) esetében, amelyek eladási ára a 10.000,- Ft-ot meghaladja. A jogszabályi rendelkezések folytán kötelező jótállással nem érintett termékek vonatkozásában a Szolgáltató jótállást nem vállal.

{c        6.4.2.      A jótállás időtartama egy év, amely határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napján kezdődik és jogvesztő. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.5.          Csereigény

{ck      6.5.1.     A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően amennyiben a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában a termék rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodása miatt a fogyasztó Vevő a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, úgy a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a termék hibája a teljesítést megelőzően keletkezett és nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre.

{cke     6.5.2.      A Webáruházban feltüntetett termékek jelentős része vagy zárt csomagolású terméknek vagy gyógyszernek minősül. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; továbbá az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 21/B. § (1) bekezdése alapján a tévesen kiszolgáltatott gyógyszer vagy az OGYÉI által visszahívott gyógyszer kivételével gyógyszert visszavenni nem lehet. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések okán a Vevő csak azon vény nélkül kapható gyógyszerek tekintetében gyakorolhatja elállási jogát, amelyet a Vevő részére a Szolgáltató esetlegesen tévedésből küldött meg, illetve amelyet az OGYÉI visszahívott. A fentiekkel összhangban tápszert, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, étrendkiegészítőt vagy kozmetikumot a Szolgáltatónak csak bontatlan csomagolásban áll módjában visszavenni. Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén a Vevő csak kipróbálás előtt élhet az elállás jogával.

 1.    Szellemi tulajdon

7.1.          A Webáruház honlapja tartalma és kinézete – azaz valamennyi, a honlapon elhelyezett szöveges és képi/mozgóképi tartalom és ezek elhelyezése, kialakítása, elrendezése – egyéni, eredeti jellegű, ennek nyomán a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll, melynek jogosultja a Szolgáltató.

 1.    Felelősségkorlátozás

8.1.          A Szolgáltató teljeskörűen kizár minden felelősséget a Vevő által a Webáruház felülete útján megvalósított bármely és valamennyi jogsértésért.

8.2.         A Vevő által a Webáruház honlapján megadott adatok valódisága, pontossága és naprakész volta a Vevő kizárólagos felelőssége, a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a Vevő hibás adatbeviteléből eredő bármely kár és költség vonatkozásában. A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő által eszközölt hibás adatbevitel következtében felmerülő valamennyi kárát és költségét a Vevőre hárítani.

8.3.         A Vevő a Webáruház igénybevételével elfogadja, hogy az interneten keresztül történő megrendelés feltételezi részéről az internet adta eszközök és korlátok ismeretét és elfogadását, különös tekintettel az internethasználattal összegfüggésben felmerülő hibákra. Ezzel összhangban a Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató minden felelősséget kizár különösen az internethálózat bármely működési hibája, az ebből adódó adatbeviteli és/vagy rendelési akadályok, az adatvesztés, a Webáruház igénybevétele során alkalmazott szoftver hibás működése, illetve az internethálózatban felmerülő programhiba vagy technikai hiba vonatkozásában.

8.4.         Amennyiben a Webáruházban megrendelhető valamely termék csomagolása, kinézete a Webáruházban feltüntetett csomagoláshoz képest megváltozik, nem tekintendő hibás teljesítésnek, ha a Vevő a terméket a megváltozott – a Webáruházban feltüntetettől eltérő kinézetű – csomagolásban kapja meg.

 1.    Panaszkezelés, vitarendezés

9.1.       Amennyiben a Vevőnek a vásárlás során vagy azzal kapcsolatosan panasza merül fel, úgy reklamációjával az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

E-mail:                [email protected]

Telefon:              06-1-391-0191

Postacím:           1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.

A telefon útján eszközölt szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, a Szolgáltató törekszik azonnal orvosolni. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására a panasz jellegéből adódóan nincs lehetőség, vagy ha Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel; a felvett jegyzőkönyvet 5 (azaz öt) évig, a panaszra tett érdemi válasszal együtt megőrzi. A felvett jegyzőkönyv alapján a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

9.2.          Az írásban érkezett panaszt a Szolgáltató a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolja meg. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokairól írásban tájékoztatja a Vevőt.

9.3.          A Szolgáltató mind a telefon útján, mind az írásban eszközölt panaszt azonosító számmal látja el a panasz könnyebb visszakereshetősége érdekében.

9.4.          A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

9.5.         Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló vita panaszkezelés, egyeztetések, tárgyalások útján nem rendeződik, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Vevő rendelkezésére:

 1. a)Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat ellátó illetékes járási hivatalok listája az alábbi linken érhető el:http://jarasinfo.gov.hu/
 2. b)Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése: A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó (azaz a Vevő) és a vállalkozás (azaz a Szolgáltató) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.A Békéltető Testületekről további információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.bekeltetes.huhttps://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím:                           1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon:                   06-1-488-2131

Fax:                           06-1-488-2186

E-mail:                     [email protected]

Honlap:                    www.bekeltet.hu

 1. c)Bírósági eljárás kezdeményezése: A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 2. Vegyes rendelkezések

10.1.      A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

10.2.       A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

10.3.       Ha az ÁSZF valamely pontja hiányos vagy jogilag érvénytelen, a részleges érvénytelenség az ÁSZF, valamint a Szolgáltató és a Vevő között létrejött szerződés további pontjait nem érinti, azok változatlan tartalommal maradnak hatályban, míg a részleges érvénytelenséggel érintett rendelkezések helyett a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

10.4.  A közforgalmú gyógyszertárak felett az OGYÉI gyakorol hatósági felügyeletet, a regionális tisztifőgyógyszerészek elérhetősége az alábbi linken érhető el: https://www.ogyei.gov.hu/tisztifogyogyszereszek_elerhetosege/

10.5.      Kapcsolat: A Vevő kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: 06-1-391-01-91

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-P 8:00 – 20:00 óráig

Szo 9:00 – 17:30 óráig

Vn 9:00-14:00 óráig

Az ügyfélszolgálat írásbeli elérhetőségei:

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.

Visszáru cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.

E-mail cím: [email protected]

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2022. év május hó 10. napja.

Értesítést kérek Ha szeretnél értesülni róla, amikor a termék újra elérhető lesz, kérjük add meg az email címedet.
Kosár
A kosarad üres.

Talán még nem tudtál választani?

Patikai termékek
FOLYAMATOS AKCIÓK
GYORS SZÁLLÍTÁS
Összes gyártó