Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Webáruházunk használatának feltételei,

általános szerződési feltételek

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

1. ÁLTALÁNOS rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a C.E. Pharma Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és a Szolgáltató által a https://www.expresszpatika.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF rendelkezései irányadók valamennyi szerződésre, amely a Szolgáltató és a Vevő (a továbbiakban együtt: „Felek”) között a Webáruházon keresztül jön létre, függetlenül attól, hogy a szerződés teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. A jelen ÁSZF rendelkezései irányadók továbbá a Webáruházban megvásárolható valamennyi termékre. A jelen ÁSZF tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a Webáruház használata során.

1.2. A Webáruház használatával, a regisztrációval illetve a termék(ek) megrendelésével a Vevő elektronikus úton köt szerződést a Szolgáltatóval és ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben megismerte, tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat az oldal használatára, rendelésre vonatkozóan.

1.3. A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag belföldi házhozszállítással rendelhetők meg.

1.4. A weboldalon található Expresszpatika márkanév védjegy. A védjegy, az Expresszpatika márkanév nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a tulajdonos (azaz a Szolgáltató) előzetes, írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

1.5. A Vevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az ügyletkötés során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv.”) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősül.

1.6. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések nem kerülnek iktatásra, a Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A szerződés tartalma a Szolgáltató által a Vevő részére küldött elektronikus visszaigazoló levelekből rekonstruálható. A Szolgáltató a Webáruházon keresztül hozzá beérkezett megrendelésekről a 41/2007. EüM rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti tartalommal módosíthatatlan nyilvántartást vezet a megrendeléstől számított legalább 5 évig.

1.7. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

1.8. A Szolgáltató adatai, akivel a Vevő a Webáruházon keresztül leadott megrendelés útján szerződést köt:

Cégnév:

C.E. Pharma Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1025 Budapest, Szilfa utca 10.

Cégjegyzékszám:

01-09-870012

Nyilvántartó cégbíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

13725868-2-41

Képviseletre jogosult:

Nagy András Olivér ügyvezető

Dombainé dr. Jancsovszki Adrienn ügyvezető

dr. Kállai Gabriella ügyvezető

dr. Nagy András Istvánné ügyvezető

Ügyfélszolgálati telefonszám:

06-30-554-3863

Ügyfélszolgálat e-mail cím (rendelések és reklamáció):

ugyfelszolgalat@expresszpatika.hu

Bankszámlaszám:

OTP Bank 11703006-25988653

Tárhely szolgáltató neve:

Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Tárhely szolgáltató székhelye:

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Tárhely szolgáltató elérhetősége:

info@shoprenter.hu

1.9. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar.

1.10. A Szolgáltató rendelkezik a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedéllyel és érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A Webáruházban értékesített termékek eredete igazolt, valamennyi forgalmazott termék hatósági engedéllyel rendelkező nagykereskedőktől származik.

2. A WEBÁRUHÁZBAN FORGALMAZOTT Termékek ÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIK

2.1. A Webáruházban a Szolgáltatótól Magyarországon forgalmazott kozmetikumok rendelhetők. A Webáruházban – a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban –gyógyszerek nem rendelhetőek, továbbá vényköteles (orvosi receptre kiadható), valamint társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyászati segédeszközök nem rendelhetők.

2.2. A Szolgáltató kéri a Vevőt, hogy a Webáruházban megrendelt termékeket körültekintően használja, használat előtt mindenképpen körültekintően olvassa el a használati útmutatót, továbbá konzultáljon a háziorvosával, kezelőorvosával, gyógyszerészével, és a téves alkalmazás és mellékhatások elkerülése érdekében maradéktalanul tartsa be a fentiekben kapott tájékoztatás szerinti adagolást és használatot.

2.3. A Webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékek termékoldalán szereplő termékleírásban kerülnek feltüntetésre. A termékek webáruházi terméklapján feltüntetett leírások mindössze tájékoztató jellegűek és nem teljeskörűek, nem minden esetben tartalmaznak az érintett termékre vonatkozó valamennyi információt. Amennyiben a Vevő bármely termékkel, annak tulajdonságaival, minőségével, használatával, felhasználási (lejárati) idejével vagy bármely egyéb, a terméket érintő kérdéssel kapcsolatosan további információhoz kíván jutni, az ügyfélszolgálat jelen ÁSZF 9.1. pontjában és a Webáruház honlapján egyaránt feltüntetett valamely elérhetőségén (e-mail, telefonszám) teheti fel kérdéseit.

2.4. A Szolgáltató, illetve a Webáruház üzemeltetője a Webáruház honlapján közzétett, harmadik személytől (a termék forgalmazójától, gyártójától, beszállítójától, stb.) származó, a termékekre vonatkozó információk tartalmáért, esetleges pontatlanságáért vagy hiányosságaiért és az ebből eredő bármely kárért nem vállal semmilyen felelősséget.

3. VÉTELÁR

3.1. A Webáruházban feltüntetett árak forintban értendő bruttó árak, azaz tartalmazzák a hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, valamint a csomagolás költségét. Az árak tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató fenntartja az árak bármely időpontban történő egyoldalú módosításának jogát, amely módosítás nem érinti a már létrejött szerződések tartalmát. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az jelen ÁSZF 3.2. pontja alapján jár el.

3.2. Amennyiben a Szolgáltató a Webáruházban forgalmazott valamely termék árát nyilvánvalóan hibásan tüntette fel, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni a Vevőnek, ehelyett felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amelynek ismeretében a Vevő megerősítheti megrendelését az érintett termék vonatkozásában vagy további jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől a hibásan megjelölt árral érintett termék vonatkozásában. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak tekintendő a 0,- Ft-os vagy 1,- Ft-os ár, a termék általánosan elismert vagy becsült árától jelentős mértékben eltérő ár, valamint kedvezménnyel érintett termék esetén a kedvezmény mértékének helyes feltüntetése mellett számítási hiba okán tévesen feltüntetett kedvezményes ár.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató valamely termék(ek)et a Webáruházban ideiglenesen kedvezőbb (akciós) áron kívánja értékesíteni, a kedvezmény mértékét, az érintett termék kedvezménnyel csökkentett árát, valamint a kedvezményes értékesítés tényét minden esetben feltünteti a Webáruházban. A Szolgáltató rögzíti, hogy a kedvezményes vételár kizárólag a Webáruházban az adott termék vonatkozásában megjelölt időszakokban, az érintett termékeknél meghatározott mennyiség vagy a készlet erejéig érvényes, amelynek lejártát/túllépését követően nem köteles az érintett terméket a kedvezményes vételáron értékesíteni.

3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a termékek árának bármely időpontban előzetes értesítés nélkül történő egyoldalú módosítására.

4. A MEGRENDELÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, fizetés és szállítás

4.1. Regisztráció a Webáruházba

4.1.1. A Webáruházba ingyenesen regisztrálhat valamennyi 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a regisztráció során megadja az alábbi adatokat: teljes név,), telefonszám, elektronikus elérhetőség (e-mail cím), jelszó . A Vevőnek lehetősége van a regisztráció során egyéb címadat (pl. kapucsengő) megjelölésére is, valamint eltérő számlázási és szállítási cím megadására, ezek azonban nem feltételei a regisztrációnak.

4.1.2. Regisztrációra a főoldalon található „Belépés” ikonra kattintva, az adatlap kitöltésével, valamint a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatának elfogadását követően van mód. A Vevő a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat valamennyi rendelkezését megismerte és kifejezetten elfogadja, továbbá adatainak az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

4.1.3. A Vevő a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a webáruházi fiókjába. A Vevő a regisztráció során megadott adatait, valamint jelszavát belépés után a Felhasználói fiókjában bármikor módosíthatja.

4.1.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indokolás nélkül visszautasítsa, illetve a jelen ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonja.

4.1.5. A Vevő jogosult a regisztrációját és webáruházi felhasználói fiókját bármikor törölni a Szolgáltatóhoz a Felhasználói menüben található „Fiók törlése” menüponton keresztül vagy e-mailen keresztül eljuttatott jognyilatkozatban. A törlési kérelem megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció és a felhasználói fiók törléséről, egyúttal a Vevő adatainak a törléssel egyidejűleg a Szolgáltató valamennyi adatbázisából, nyilvántartásából, elektronikus és papíralapú rendszeréből történő eltávolításáról. A jelen pontban rögzített adateltávolítási kötelezettség nem terjed ki a Vevő által a felhasználói fiók törlésére irányuló kérelem Szolgáltatóhoz történő megérkezését megelőzően megrendelt termékekhez kapcsolódó adatokra és dokumentumokra. A felhasználói fiók jelen pont szerinti eltávolítását követően a törölt felhasználói fiók és az ahhoz kapcsolódóan tárolt adatok helyreállítására nincs lehetőség, a Vevő azonban a jelen ÁSZF-ben rögzített módon ismételten regisztrálhat a Webáruházba.

4.1.6. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vevő felelős. Amennyiben a Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

4.1.7. Amennyiben a Vevő elfelejti a jelszavát, a Webáruház fejlécén található „Belépés" ikonra kattintva, majd az elfelejtett e-mail címre kattintva egy új jelszót küld Önnek a Szolgáltató.

4.2. Adatbeviteli hibák

4.2.1. A regisztráció során a Vevő köteles a 4.1.1 pontban rögzített adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal megadni. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért) felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az jogosulatlan harmadik személy számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.2.2. A Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott felhasználói adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelő tartalmúak legyenek. Az adatok Vevő általi megváltoztatásából, valamint az adatok Szolgáltatóval közölni elmulasztott megváltozásából eredő bármilyen felelősség és többletköltség kizárólag a Vevőt terheli. A Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő hibás, hiányos, pontatlan, elavult vagy egyébként nem megfelelő adatbeviteléből eredő valamennyi kárát és költségét a Vevőre hárítani.

4.3. Termék megrendelése, a szerződés létrejötte

4.3.1. A Webáruházban bemutatott és megrendelhető termékek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik.

4.3.2. A termékek mellett feltüntetett árak magyar forintban értendőek és tartalmazzák a hatályos jogszabályokban rögzített általános forgalmi adót is; ugyanakkor a termékek ára nem tartalmazza a szállítás költségét.

4.3.3. A termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén található szállítási címre történhet.

4.3.4. A termékek megrendelésére a Webáruházban regisztráció nélkül is van lehetőség. A Vevő a kiválasztott terméket a „Kosárba” gomb használatával teheti a saját felhasználói fiókjához kapcsolódó, a Vevő által kiválogatott termékeket tartalmazó listára (a továbbiakban: „Kosár”). A Kosár tartalmát a Vevő a „Kosár” ikonra kattintva tudja megjeleníteni, arról egyes tételeket törölni vagy megvásárolni kívánt mennyiségüket módosítani. A Vevő itt látja a vásárlás bruttó végösszegét, a várható szállítási időt és a szállítási költséget.

4.3.5. A „Tovább a pénztárba” feliratra kattintva a Vevő eldöntheti, hogy regisztrációval vagy regisztráció nélkül kíván vásárolni. Az alábbi adatokat kell itt megadnia: e-mail cím, teljes név, telefonszám.

4.3.6. A szállítási módokat a „Tovább a szállítási módokhoz” feliratra kattintva érheti el. A Vevő itt kiválaszthatja, hogy házhozszállítás útján vagy csomagpontra történő szállítással kívánja átvenni a megrendelt termék(ek)et.

4.3.7. A fizetési módokat a „Tovább a fizetési módokhoz” feliratra kattintva érheti el. A Vevő itt kiválaszthatja, hogy milyen módon kívánja kifizetni a megrendelt termék(ek)et.

4.3.8. A szállítás és a fizetés módjának kiválasztását követően a Vevő a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintást követően megjelenő oldalon ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját, azok mennyiségét, az egyes termékek bruttó ellenértékét, a megrendelni kívánt termékek bruttó össz-ellenértékét, a szállítás módját és várható időpontját, valamint a választott fizetési módot, továbbá szövegdobozban megjegyzést fűzhet a megrendeléshez.

4.3.9. Ezt követően a Vevő a „Megrendelem” gombra kattintva adja fel a megrendelést. A megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez, azaz fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.3.10. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezésének naptári napján/1 órán belül  e-mail-ben visszaigazolja. A visszaigazolás a Vevő megrendelésének a részleteit tartalmazza, azonban ez nem jelenti a Vevő megrendelésének elfogadását, mindössze arról tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelése megérkezett a Szolgáltatóhoz, így az ajánlati kötöttség ideje megkezdődött. Amennyiben a Vevő nem kap visszaigazoló e-mailt a Szolgáltatótól a jelen pont szerinti határidőben – ideértve a Vevő postafiókjának levélszemét/spam mappáját is –, úgy a rendelés érvénytelen volt, a Szolgáltató azt nem kapta meg; ebben az esetben a Vevőnek e-mail útján vagy telefonon keresztül áll módjában felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval a megrendelés eredményes leadása érdekében. Amennyiben a Vevő a visszaigazoló e-mail-ben rögzített bármely adat tekintetében hibát észlel, úgy azt a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 24 órán belül jelezni köteles a Szolgáltató felé. Amennyiben a Vevő 24 órán belül nem jelez észrevételt a hibás adat tekintetében, úgy a visszaigazoló e-mail tartalma a Vevő által elfogadottnak minősül.

4.3.11. A Szolgáltató a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön, az ajánlat elfogadását tartalmazó e-mail útján fogadja el. A Vevőt az ajánlata a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történt beérkezését igazoló e-mail Szolgáltató általi megküldésétől (azaz az ajánlati kötöttség idejének kezdetétől) számított 72 órás időtartamban (ajánlati kötöttség) köti. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlati kötöttség tartama alatt nem igazolja vissza a Vevő felé az ajánlat elfogadását, úgy a Vevő a mentesül az ajánlati kötöttség alól, őt a továbbiakban fizetési kötelezettség nem terheli.

4.3.12. A Webáruházon keresztül leadott, a Szolgáltató által a 4.3.9. pontban foglaltak szerint elfogadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre elsősorban a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ektv.”) rendelkezései irányadók.

4.4. Fizetési lehetőségek, számlázás

4.4.1.  A megrendelt termék(ek) ellenértékét a Vevő saját választása szerint kifizetheti webes felületen banki átutalás, PayPal, online bankkártyás fizetés vagy házhozszállítással történő átvétel esetén utánvét útján az átadó futárnál használatos fizetési módok (bankkártya, készpénz) valamelyikének igénybevételével. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben banki előre utalást vagy online bankkártyás fizetést kérjen vagy egyes fizetési módokat kizárjon.

4.4.2.  Fizetés banki átutalással: Banki átutalással történő fizetés esetén a Vevőnek előre, a megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével egyidejűleg az alábbi bankszámlaszámra szükséges utalnia a megfelelő összeget.

A Szolgáltató banki adatai:

Kedvezményezett neve: C.E. Pharma Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám:  11703006-25988653

Kérjük, az utalás során a közleményrovatban feltétlenül tüntesse fel a megrendelése azonosító számát, amelyet a megrendelés elküldését követően a Webáruház felületén, valamint utóbb a Szolgáltató által megküldött visszajelző e-mailben megkap.

4.4.3.  Fizetés PayPal igénybevételével: A PayPal egy olyan online, minősített számlaszolgáltató, amely lehetővé teszi a bankkártyás fizetést és a bankkártya elfogadását ügyfelei részére. A PayPal a világon a legelterjedtebb módszer a biztonságos internetes fizetéshez. Ha nincs PayPal számlája, dombornyomott bankkártyájával akkor is biztonságosan fizethet a PayPal oldalán keresztül. Már több mint 100 országban érhető el a PayPal szolgáltatása és több mint 150 millióan használják. Sajnos a PayPal jelenleg még nem rendelkezik magyar nyelvű felülettel; a Vevő az alábbi nyelvek közül tud választani: angol, francia, spanyol, kínai. A fizetés menete egyszerű, hasonlít bármely más bank online bankkártyás fizetési rendszeréhez. A regisztráció az angol nyelvű www.PayPal.com oldalon egyszerű és ingyenes. A Vevő ezen fizetési mód igénybevétele esetén válasszon fióktípust (üzleti vagy személyes), adja meg az e-mail címét, jelszavát és a további szükséges adatokat. Ezek után visszaigazoló e-mailt kap a PayPal-től, ezzel aktiválhatja a számláját, majd hozzárendelhet egy bankkártyát vagy bankszámlát a vásárlás megkezdhető.

4.4.4. Online bankkártyás fizetés:

A bankkártyás online fizetés esetén a tranzakció lebonyolítása az OTP Mobil SimplePay biztonságos fizetőoldalára („OTP SimplePay”) történő továbbítással valósul meg.

Az átirányításkor az Adatkezelő online ügyfélszolgálata az OTP SimplePay üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. számára átadja az alábbi adatokat: (i) vezetéknév; (ii) keresztnév; (iii) ország; (iv) telefonszám; (v) e-mail cím. Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Tájékoztatjuk, hogy az OTP SimplePay oldalon megadott adatok tekintetében az OTP SimplePay üzemeltetője általános szerződési feltételei alapján az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) és a Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland) önálló Adatkezelőnek minősül. Az OTP SimplePay oldalon megadott személyes adataihoz kizárólag az OTP Mobil Kft., az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) és a Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland) fér hozzá.

4.4.5. Utánvétes fizetés: Az utánvétes fizetési mód esetén a Vevő megrendelésének visszaigazolását követően a Szolgáltató utánvétes küldeményként feladja a csomagot a Vevő által megadott szállítási címre és a Vevő a csomag átvételekor fizeti ki a futárnak a fizetendő összeget, amely megrendelt termékek értékét és a szállítási díj összegét, valamint az utánvételi díjat tartalmazza. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy utánvétes vásárlás esetén a csomagszállítás díján felül az utánvételi díj bruttó 249,- Ft. Az utánvételi díj összegét a Vevőnek abban az esetben is meg kell fizetnie, amennyiben a vásárlás értékhatárára tekintettel a szállítás egyébként ingyenes lenne.

4.4.6. A megrendelt termék(ek) személyesen történő átvételre nincs mód.

4.4.7. A Szolgáltató a Vevő részére a megfizetendő összegről elektronikus számlát állít ki a Vevő által megadott számlázási adatokkal, amelyet a megrendelt csomaggal egy időben küld meg a Vevő részére a vonatkozó jótállási jeggyel együtt e-mailben. Sikertelen (banki átutalással, PayPal igénybevételével vagy bankkártyával történő online) fizetés esetén a megrendelés a 4.3.10 pont szerinti elfogadásának a Szolgáltató általi megküldésétől számított 3 munkanap elteltével törlésre kerül. Törölt megrendelés esetén a Szolgáltató a törölt megrendelés ellenértékét a megrendelés törlésétől számított 10 munkanapon belül visszautalja a Vevő részére, amennyiben az általa megfizetésre került.

4.5. Szállítási módok és díjak

4.5.1. A szállítás, illetve csomagpontra érkezés várható időpontjáról a Vevő e-mailben kap tájékoztatást.

4.5.2. A Webáruházban az alábbi szállítási módok állnak a Vevő rendelkezésére: 

a) Foxpost csomagautomata: Egy új, egyszerű szállítási mód. A megrendelt termékek 2-3 munkanapon belül a csomagautomatába érkeznek. A Vevő sms kóddal kinyitja a csomagautomatát. A szállítási költség 20.000,- Ft alatti vásárlásnál 950,- Ft, 20.000,- Ft felett 0,- Ft, azaz ingyenes. Azonban az utánvét illeték minden esetben 249,- Ft, melyet minden esetben a Vevő fizet meg.

b) A GLS futárszolgálat révén történő házhozszállítás: a Vevő által megadott szállítási címre történik. A kézbesítés munkanapokon 8 - 17 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a Vevő postaládájában az újabb kézbesítési kísérlet várható időpontjának megjelölésével. Az, hogy a kézbesítés napján a futár milyen időpontban érkezik, minden esetben a futár napi útvonalától függ, azt a Szolgáltató előzetesen nem tudja jelezni a Vevő felé. Jelen pont szerinti házhozszállítás esetén a kézbesítés a GLS futárszolgálat, mint közreműködő bevonásával történik; a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szolgáltatására irányadó feltételeket az alábbi linken elérhető Üzletszabályzat tartalmazza: https://gls-group.com/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek .

Amennyiben a Vevő az utánvétes fizetési módot választotta, a vételárat a futárnak kell megfizetnie. Futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén a Vevőnek a rendelt termékek Webáruházban feltüntetett ellenértékén felül további 1999,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell megfizetnie. A csomagküldési átalánydíj összege 20.000,- Ft összeget elérő megrendelés esetén 0,-Ft, azaz a csomagküldés ez esetben ingyenes. Azonban az utánvét illeték 249,- Ft, melyet minden esetben a Vevő fizet meg.

c) GLS csomagautomata: Egy új, egyszerű szállítási mód. A megrendelt termékek 2-3 munkanapon belül a csomagautomatába érkeznek. A Vevő sms kóddal kinyitja a csomagautomatát. A szállítási költség a GLS mindenkori díjszabása szerint kerül felszámításra a https://gls-group.com/HU/hu/eseti-szallitasok/dijkalkulator honlapon elérhető adatok szerint. A szolgáltatására irányadó feltételeket az alábbi linken elérhető Üzletszabályzat tartalmazza: https://gls-group.com/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek.

4.5.3. A 4.5.2. pont b) alpontja szerinti házhozszállítás esetén a megrendelt termék mennyiségi és minőségi átvétele akkor történik meg a Vevő által, amikor a Vevő a csomagot a futártól átveszi, illetve az átadás-átvételt igazoló okiratot aláírja. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában utólag mennyiségi vagy minőségi reklamációt elfogadni.

4.5.4. A Szolgáltató által kiállított számlát, valamint a jótállási jegyet (amennyiben adott termékhez kapcsolódik) a csomag nem tartalmazza, azok kizárólag a megrendelt csomag megküldésével egy időben kerülnek megküldésre a Vevő részére e-mailben.

A Vevő köteles a csomagot annak kézbesítésekor a futár előtt az átvételkor megvizsgálni. Amennyiben a Vevő bármilyen sérülést észlel a csomagoláson vagy a terméken az átvétel során, úgy a futártól – a sérülést igazoló – jegyzőkönyv felvételét kérnie.  Amennyiben a sérülést igazoló jegyzőkönyv felvételét a Vevő nem kéri, úgy a szállítólevél Vevő általi aláírásával az átvett csomag mind külsőleg, mind belső tartalmát illetően a megrendelésben foglaltaknak megfelelőnek és elfogadottnak tekintendő. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és az ismételt kiszállítást a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Vevő a terméket Foxpost csomagautomata útján veszi át a terméket és az átvételkor bármilyen sérülést észlel a csomagoláson vagy a terméken, úgy a 9. pontban foglaltak szerint köteles eljárni.

4.5.5. Amennyiben a szállítás során a termék kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a GLS értesítést küld a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vevővel és megkíséreli a termékek ismételt továbbítását, amellyel együtt járó, ismételten felmerülő szállítási költség a Vevőt terheli, abban az esetben is, ha a megrendelés össz-ellenértéke alapján a szállítás egyébként díjmentes lett volna és az első kiszállítási kísérlet díját a Szolgáltató állta.

4.6. Tulajdonjog-fenntartás

4.6.1. A Szolgáltató mint eladó a Vevő által megrendelt termék vonatkozásában mindaddig fenntartja tulajdonjogát, ameddig nem győződik meg róla minden kétséget kizáróan, hogy a Vevő a termék teljes vételárát megfizette. Amennyiben a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt, tulajdonjogának fenntartása mellett.

5. Elállás

5.1. A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevőre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

5.2. A Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létrejött szerződéstől egyoldalúan visszalépni és a termék visszaküldése esetén követelhetik a Szolgáltatótól az általuk vételárként megfizetett összeg visszatérítését. Az elállás jogát a Vevő a megrendelés átvételének napjától számított 14 naptári napon (az „Elállási időszak”) belül gyakorolhatja, indokolás nélkül, a jelen ÁSZF 5.9. pontjában foglaltak szerint. A Vevőt a fentiek szerint megilleti az a jog is, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vevő több terméket rendelt meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat.

5.3. Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségek valamelyikére szükséges eljuttatnia az Elállási időszak alatt:

postai úton: 1025 Budapest, Szilfa utca 10.

elektronikus úton küldött levél útján: ugyfelszolgalat@expresszpatika.hu

A Szolgáltató a Webáruház honlapján közzéteszi elállási nyilatkozat mintáját.

5.4. Amennyiben a Vevő jogszerűen gyakorolja elállási jogát, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 10 munkanapon belül visszatéríti a Vevő részére az általa megfizetett vételárat (ide nem értve a szállítási költséget, utánvételi díjat, valamint az esetleges kapcsolódó a többletköltségeket). A Szolgáltató a visszatérítést kizárólag banki átutalással tudja teljesíteni.

5.5. A Szolgáltató fenntartja a vételár visszatérítése visszatartásának jogát mindaddig, amíg a termék vissza nem érkezik a Szolgáltatóhoz, vagy amíg a Vevő hitelt érdemlően nem igazolja a Szolgáltató felé, hogy a terméket visszaküldte a Szolgáltatónak.

5.6. Postai úton történő elállás esetén a postára adás dátuma, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének időpontja irányadó a határidő számítása szempontjából. Postai úton történő elállás esetén a Vevőnek az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.7. Elállás esetén a Vevő kötelesek a megrendelt terméket az elállási nyilatkozat Szolgáltató részére történő megküldésével egyidejűleg késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az alábbi címre:

Visszaküldési hely címe: iLogistic Kft./C.E. Pharma Kft. részére

2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.

A Vevő visszaküldési kötelezettségének teljesítése a termékeknek a Szolgáltató székhelyén található gyógyszertárba történő visszavitele útján nem lehetséges! Ilyen esetben a gyógyszertár dolgozói a termékek átvételét megtagadhatják, míg a Vevő köteles az eredeti, visszaküldésre rendelkezésre álló határidőn belül a termékeket a fentiekben írtak szerint visszaküldeni. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésén és annak költségének túlmenően az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen további kötelezettség és költség nem terheli. A Vevő elállása esetén a visszaküldött termékhez mellékelni köteles a szállítólevelet.

5.8. Vita esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vevő határidőben, azaz az Elállási időszakban, nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a Vevő és a Szolgáltató között jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés továbbra is hatályban marad, és az Elállási határidő elmulasztásával a Vevő elállási joga megszűnt.

5.9. A Webáruházban feltüntetett termékek jelentős része vagy zárt csomagolású terméknek minősül. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. A fentiekkel összhangban tápszert, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, étrendkiegészítőt vagy kozmetikumot a Szolgáltatónak csak bontatlan csomagolásban áll módjában visszavenni. Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén a Vevő csak kipróbálás előtt élhet az elállás jogával.

6. szavatosság, jótállás

6.1. A Szolgáltatót a Webáruházban forgalmazott termékek vonatkozásában szavatossági és jótállási kötelezettség terheli, melyre a Ptk., az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

6.2. Kellékszavatosság

6.2.1. A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet; e körben a vevő igényelhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés bármely költségvonzatát azonban ez esetben a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.2.2. A Vevő a hibát köteles annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési időn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

6.2.3. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a Vevő mindössze azt köteles igazolni, hogy a terméket a Szolgáltató bocsátotta rendelkezésére; a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3. Termékszavatosság

6.3.1. A termék hibája esetén a Vevő választása szerint kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevő köteles bizonyítani.

6.3.2. Termékszavatossági igényként a Vevő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.4. Jótállás

6.4.1. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra köteles olyan tartós fogyasztási cikkek (ideértve a legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközöket és készülékeket) esetében, amelyek eladási ára a 10.000,- Ft-ot meghaladja. A jogszabályi rendelkezések folytán kötelező jótállással nem érintett termékek vonatkozásában a Szolgáltató jótállást nem vállal.

6.4.2. A jótállás időtartama egy év, amely határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napján kezdődik és jogvesztő. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.5. Csereigény

6.5.1. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően amennyiben a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában a termék rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodása miatt a Vevő a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, úgy a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a termék hibája a teljesítést megelőzően keletkezett és nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre.

7. Szellemi tulajdon

7.1. A Webáruház honlapja tartalma és kinézete – azaz valamennyi, a honlapon elhelyezett szöveges és képi/mozgóképi tartalom és ezek elhelyezése, kialakítása, elrendezése – egyéni, eredeti jellegű, ennek nyomán a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll, melynek jogosultja a Szolgáltató.

8. Felelősségkorlátozás

8.1. A Szolgáltató teljeskörűen kizár minden felelősséget a Vevő által a Webáruház felülete útján megvalósított bármely és valamennyi jogsértésért.

8.2. A Vevő által a Webáruház honlapján megadott adatok valódisága, pontossága és naprakész volta a Vevő kizárólagos felelőssége, a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a Vevő hibás adatbeviteléből eredő bármely kár és költség vonatkozásában. A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő által eszközölt hibás adatbevitel következtében felmerülő valamennyi kárát és költségét a Vevőre hárítani.

8.3. A Vevő a Webáruház igénybevételével elfogadja, hogy az interneten keresztül történő megrendelés feltételezi részéről az internet adta eszközök és korlátok ismeretét és elfogadását, különös tekintettel az internethasználattal összegfüggésben felmerülő hibákra. Ezzel összhangban a Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató minden felelősséget kizár különösen az internethálózat bármely működési hibája, az ebből adódó adatbeviteli és/vagy rendelési akadályok, az adatvesztés, a Webáruház igénybevétele során alkalmazott szoftver hibás működése, illetve az internethálózatban felmerülő programhiba vagy technikai hiba vonatkozásában.

8.4. Amennyiben a Webáruházban megrendelhető valamely termék csomagolása, kinézete a Webáruházban feltüntetett csomagoláshoz képest megváltozik, nem tekintendő hibás teljesítésnek, ha a Vevő a terméket a megváltozott – a Webáruházban feltüntetettől eltérő kinézetű – csomagolásban kapja meg.

9. Panaszkezelés, vitarendezés

9.1. Amennyiben a Vevőnek a vásárlás során vagy azzal kapcsolatosan panasza merül fel, úgy reklamációjával az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

E-mail: ugyfelszolgalat@expresszpatika.hu

Telefon: 06-30-554-3863

Postacím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.

A telefon útján eszközölt szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, a Szolgáltató törekszik azonnal orvosolni. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására a panasz jellegéből adódóan nincs lehetőség, vagy ha Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel; a felvett jegyzőkönyvet 5 (azaz öt) évig, a panaszra tett érdemi válasszal együtt megőrzi. A felvett jegyzőkönyv alapján a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

9.2. Az írásban érkezett panaszt a Szolgáltató a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolja meg. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokairól írásban tájékoztatja a Vevőt.

9.3. A Szolgáltató mind a telefon útján, mind az írásban eszközölt panaszt azonosító számmal látja el a panasz könnyebb visszakereshetősége érdekében.

9.4. A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

9.5. Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló vita panaszkezelés, egyeztetések, tárgyalások útján nem rendeződik, a Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Vevő rendelkezésére:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat ellátó illetékes járási hivatalok listája az alábbi linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

b) Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése: A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó (azaz a Vevő) és a vállalkozás (azaz a Szolgáltató) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Békéltető Testületekről további információ az alábbi linkeken érhető el: https://www.bekeltetes.hu

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

c) Bírósági eljárás kezdeményezése: A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

10.2. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

10.3. Ha az ÁSZF valamely pontja hiányos vagy jogilag érvénytelen, a részleges érvénytelenség az ÁSZF, valamint a Szolgáltató és a Vevő között létrejött szerződés további pontjait nem érinti, azok változatlan tartalommal maradnak hatályban, míg a részleges érvénytelenséggel érintett rendelkezések helyett a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

10.4. A közforgalmú gyógyszertárak felett az OGYÉI gyakorol hatósági felügyeletet, a regionális tisztifőgyógyszerészek elérhetősége az alábbi linken érhető el: https://www.ogyei.gov.hu/tisztifogyogyszereszek_elerhetosege/

10.5. Kapcsolat: A Vevő kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: 06-30-554-3863

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-P 8:00 – 16:00 óráig

Az ügyfélszolgálat írásbeli elérhetőségei:

Levelezési cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.

Visszáru cím: 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2. (iLogistic Kft./ C.E Pharma Kft. részére címezve)

E-mail cím: ugyfelszolgalat@expresszpatika.hu

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2023. év 07. hó 01. napja.